Giải pháp kinh tế cho tất cả kích thước khung: Kẹp căng khung SEFAR 2
Chúng tôi cung cấp Sefar ® 2 một hệ thống căng kinh tế và mạnh mẽ.
Sefar ® 2 làm cho nhăn hiệu của nó như một người sử dụng theo định hướng, kẹp nhẹ và chắc để kéo căng sợi lụa tổng hợp trên tất cả kích thước chung


Đặc tính của sản phẩm Lợi ích của khách hàng
 • Hệ thống hơi mạch đơn hoặc kép
 • Áp lực hàm lắp ráp tiến bộ
 • Thích hợp nhanh chóng cho các kích thước khung khác nhau
 • Kẹp có loại hàm khổ 150mm và 250 mm
 • Chiều dài stroke từ 75mm - 145mm
 • Lực căng khung lụa tối đa 40N/cm
 • Dễ dàng mở và đóng kẹp hàm
 • Cấu trúc mạnh mẽ
 • Kinh tế
 • Tiết kiệm thời gian, thích hợp cho các kích thước khung khác nhau
 • Không bị trượt lụa khỏi kep
 • Vận hành tiện lợi và đơn giản
 • Không hạn chế kích thước khung
 • Có thể đạt được trị số lực căng liên tục
 • Lực căng trước của khung đảm bảo trị số lực căng đồng nhất
 • Nhu cầu bảo tŕ tối thiểu.


Trở về